Envasos metàl·lics per a cafè

ENVASOS METÀL·LICS PER A CAFÈ
Envasos de 2 i 3 kg
Tap amb vàlvula desgasificadora
Fons amb i sense vàlvula

Envasos metàl·lics cafè

Comments are closed